FAQ Template | CodyHouse

✔ سوالات متداول سامانه سجام

 • تعاریف

  منظور از راستی آزمایی در سامانه سجام چیست ؟

  بعد از تکمیل مراحل ثبت نام در سامانه سجام و پذیرفتن تعهدات استعلام اطلاعات هویتی ، اطلاعات کد های سهامداری و اطلاعات حساب بانکی شخص گرفته شده و در صورت تایید کد پیگیری برای شخص پیامک می شود ، در این مرحله شخص راستی آزمایی گردیده. و شروع از قسمت ثبت نام اولیه ثبت نام را آغاز می کنید.

  منظور از سجامی شدن در سامانه سجام چیست ؟

  بعد از دریافت کد پیگیری از سامانه سجام از زمانی که که شرکت سپرده گذاری اعلام می نماید شخص حقیقی با همراه داشتن مدارک هویتی و مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت احراز هویت گردیده و سجامی محسوب می گردد .

  سجامی شدن شخص حقوقی چگونه است ؟

  سجامی شدن شخص حقوقی بعد از سجامی شدن اعضای هیت مدیره ، صاحبان امضا و اشخاص مجاز به سفارش آن شخصیت حقوقی به صورت خودکار انجام می شود .

 • فعالسازی

  برای ثبت نام در سامانه سجام چه کاری باید انجام داد ؟

  با ورود به قسمت سجام سامانه دارا و شروع از قسمت ثبت نام اولیه ثبت نام را آغاز می کنید.

  برای ورود به مراحل ثبت نام چه باید کرد ؟

  با فشردن دکمه ثبت نام در سجام و سپس وارد نمودن شماره موبایل خود در انتظار کد تایید جهت ادامه ثبت نام می مانیم.

  در صورت دریافت نکردن کد تایید چه باید کرد ؟

  در صورتی که در مرحله ورود کد تایید و کد/شناسه ملی کد تایید برای شما ارال نگردید با فشردن دکمه ارسال مجدد منتظر دریافت کد تایید بمانید .

  در صورت عدم دریافت کد تایید حتی پس از درخواست ارسال مجدد کد چه باید کرد ؟

  با فشردن دکمه خروج در وارد نمودن شماره موبایل خود دقت بیشتری بفرمایید.

  برای سهامدارانی که فوت نموده اند چه اقدامی در سجام انجام دهیم ؟

  ثبت نام و تایید مشتریان سجام تنها مختص افراد در قید حیات می باشد و سهامدارانی که در قید حیات نمی باشند نیازی به ثبت نام در سجام ندارند.

 • سمت و شرایط نماینده

  منظور از نماینده در سامانه سجام چیست ؟

  برای ثبت نام یک شخص حقفیقی در صورتی که شخص دارای وکیل، قیم، وصی و یا ولی باشد ، می تواند ایشان را به عنوان نماینده در نظر گرفته و جهت احراز هویت در دفاتر منتخب معرفی نمیاد که این امکان با مراجعه به مرحله سمت و شرایط نماینده و بارگزاری مدارک مورد نیاز نماینده و اطلاعات آن امکان پذیر می شود.

  بعد از انتخاب گزینه نماینده قانونی چه باید کرد ؟

  در این مرحله با وارد نمودن شماره ملی شخصی که می خواهیم به عنوان نماینده انتخاب کنیم در انتظار دریافت کد تایید در تلفن همراه ایشان می مانیم. ( توجه شود شخص نماینده قانونی خود باید در سجام ثبت نام و کد پیگیری دریافت کرده باشد)

  در صورتی که نماینده قانونی برای ثبت نام شخص حقیقی اقدام نموده باشد باید چه اقداماتی انجام دهد ؟

  بعد از ذخیره کد تایید در مرحله سمت و شرایط نماینده با انتخاب نماینده قانونی در فرم نمایش داده شده نوع مدرک اثبات کننده سمت را انتخاب و تاریخ انقضاء نمایندگی را درج و مدرک نمایندگی را بارگذاری نمایید .

  در صورتی که نماینده قانونی برای ثبت نام شخص حقیقی اقدام نموده باشد باید برای فعالسازی از شماره تماس خود استفاده کند یا شماره تماس موکل ؟

  در مرحله ورود و ثبت نام باید شماره موبایل موکل وارد شود و در هر مرحله ای که نیاز به دریافت کد تایید باشد این کد به موبایل موکل ارسال می گردد. .

  چه زمانی نوع نمایندگی انتخاب می شود ؟

  در ثبت نام اولیه بعد از انتخاب شخص حقیقی در صفحه نوع مشتری ، با انتخاب نماینده می توان نماینده را به عناوین وکیل، ولی، قیم و وصی انتخاب نمود.

  چگونه می توان نماینده خود را تغییر داد ؟

  بعد از انتخاب نوع نماینده و بارگزاری مدرک نمایندگی در صورت عدم تایید مدرک مورد نظر توسط بخش حقوقی شرکت سپرده گذاری امکان تغییر مدرک و یا شخص نماینده وجود دارد و در صورت تایید مدرک این امکان وجود ندارد.

  نماینده شخص حقیق باید دارای چه شرایطی باشد ؟

  یک نماینده علاوه بر داشتن مدرک حقوقی مورد تایید شرکت سپرده گذاری مرکزی قبل از شروع ثبت نام برای شخص حقیقی مورد نظر خود باید در سامانه سجام راستی آزمایی شده باشد.

  نماینده شخص حقوقی چه کسی می تواند باشد ؟

  شخص حقوقی جهت ثبت نام نیازی به نماینده ندارد و تنها شخص حقیق ملزم به معرفی نماینده می باشد.

  ثبت نام افراد زیر 18 سال چگونه است ؟

  ثبت نام افراد زیر 18 سال تنها با داشتن ولی و یا قیم امکان پذیر می باشد.

 • اطلاعات فردی

  جهت تکمیل اطلاعات آدرس سکونت چگونه اقدام کنیم ؟

  در مرحله بعد از اطلاعات ضروری در صفحه اطلاعات ارتباطی اطلاعات را به ترتیب کشور-استان-شهر- بخش- انتخاب و الباقی اطلاعات را تکمیل بفرمایید( تکمیل موارد ستاره دار الزامی می باشد ) .

  برای ثبت کد معاملاتی خود چگونه اقدام کنیم ؟

  در مرحله بعد از اطلاعات ارتباطی در صفحه کد های معاملاتی مشتری بعد از انتخاب نام بورس در فیلدهای مربوطه کد معاملاتی کد مربوطه را درج و با فشردن دکمه افزودن کد معاملاتی خود را به جدول اضافه می نمایید .

  آیا برای دریافت کد سهامداری نیاز به مراجعه به مراکز احراز هویت می باشد ؟

  خیر ، تنها با راستی آزمایی و دریافت کر پیگیری از طریق کارگزاری می توانید کد سهامداری دریافت نمایید .

 • اطلاعات مالی و بانکی

  جهت ثبت اطلاعات دارایی های بورسی از کجا و چگونه اقدام کنیم ؟

  در صفحه اطلاعات مالی بعد از صفحه کدهای معاملاتی مشتری با انتخاب میزان آشنایی و همچنین پیش بینی خود به تکمیال فیلدهای مربوطه با درج اعداد مورد نظر به صورت غیر حروفی اقدام می نمایید.

  برای ثبت اطلاعات بانکی مانند شماره حساب چه باید کرد ؟

  در صفحه حساب بانکی بعد از فشردن دکمه افزودن شماره حساب بعد از انتخاب نام بانک و تکمیل اطلاعات ذخیره را می فشارید ، توجه شود انتخاب حداقل یک شماره حساب پیش فرض الزامی می باشد( توجه شود کلیه اطلاعات حساب بانکی باید تکمیل شود ) .

  در اطلاعات بانکی چه شماره حسابی باید ثبت نمود ؟

  در اطلاعات بانکی تنها حسابهایی مورد تایید می باشد که به نام خود شخص ثبت نام شونده باشد

  آیا می توان حساب مشترک وارد نمود ؟

  حسابهای مشترک برای ثبت در سامانه سجام مورد تایید نمی باشند و حساب به شخص تنها متعلق می باشد .

  منظور از حساب پیش فرض چیست ؟

  در هنگام تعریف شماره حساب در سجام با زدن تیک پیش فرض آن شماره حساب شما نسبت به الباقی شماره حسابها دارای اولویت در هنگام پرداخته عایدات می باشد .

 • ویرایش اطلاعات

  در صورت نیاز به تغییر اطلاعاتی که ثبت کرده ایم باید چه کاری انجام دهیم؟

  با فشردن دکمه ورود به سجام و وارد نمودن شماره موبایل ثبت کرده در هنگام ثبت نام ، بعد از دریافت کد تایید جهت ورود به سجام با وارد نمودن کد/شناسه ملی مربوطه به محیط پروفایل خود ورود و در صورت نیاز با زدن دکمه ویرایش به ویرایش هر قسمت اقدام می نماییم.

  در صورتی که در مرحله ای از ثبت نام از روند ثبت نام خارج و یا از ادامه آن دست برداریم چگونه می توانیم دوباره ثبت نام را ادامه دهیم ؟

  با کلیک بر روی ورود به سجام با ورود شماره تماس ثبت کرده همانند ورود به به ثبت نام می توانید وارد مراحل ثبت نام پیش برده شوید و ثبت نام را ادامه دهید .

  در چه مرحله ای می توان از ویرایش اطلاعات استفاده نمود ؟

  بعد از پرداخت موفق در مراحل ثبت نام جهت ادامه ثبت نام می توان با ورود به سجام از قسمت ویرایش اطلاعات استفاده نمود .

  بعد از دریافت کد پیگیری چه اطلاعاتی را می توان ویرایش نمود ؟

  بعد از دریافت کد پیگیری تا زمان مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت امکان ویرایش اطلاعات بانکی ، سهامداری وجود نداشته و حتی پس از مراجعه به دفاتر پیشخوان امکان ویرایش اطلاعات هویتی وجود ندارد.

  بعد از ورود به ویرایش اطلاعات با پیغام استعلامات مواجه میشوم و قادر به ویرایش نیستم ، به چه معناست ؟

  استعلامات شما در حال اجرا هستند و تا دریافت جواب استعلامات به وسیله پیلمک باید منتظر بمانید و ویرایش امکان پذیر نیست .

 • مشاهده وضعیت

  چگونه می توانیم متوجه شویم در کدام مرحله از سجامی شدن قرار داریم ؟

  پس ار اتمام مراحل ثبت نام و پذیرفتن تعهدات در مرحله آخر و فشردن دکمه ذخیره ، در هر بار ورود به سجام می توانید وضعیت ثبت نام خود و در صورت دریافت کد پیگیری کد پیگیری خود را در بالای محیط پروفایل خود مشاهده فرمایید.

 • لیست دفاتر منتخب احراز هویت

  چه زمانی مراجعه به دفاتر احراز هویت امکان پذیر است ؟

  بعد از دریافت کد پیگیری 10 رقمی در پیامک می توانید جهت احراز هویت به دفاتر منتخب احراز هویت لیست موجود مراجعه نمایید . .

  به چه دفاتر منتخب احراز هویت در کشور می توان مراجعه نمود ؟

  با مراجعه به قسمت لیست دفاتر منتخب احراز هویت می توانید آدرس کلیه دفاتر منتخب احراز هویت را جهت مراجعه مشاهده نمایید .

  چگونه به دفاتر منتخب احراز هویت مراجعه کنیم ؟

  با همراه داشتن مدارک شناسایی ( کارت ملی و شناسنامه ) جهت احراز هویت به دفاتر منتخب احراز هویت مراجعه نمایید. .

 • اطلاعات شخص حقوقی

  جهت تکمیل اطلاعات شخص حقوقی چگونه اقدام کنیم ؟

  در مراحل ثبت نام بعد از مرحله پرداخت موفق با توجه به اطلاعات روزنامه رسمی اطلاعات شخص حقوقی تکمیل می گردد .

  منظور از تاریخ ثبت در اطلاعات شخص حقوقی چیست؟

  در اطلاعات شخصیت حقوقی تاریخ ثبت تاریخی است که شماره ثبت حال حاضر شخص حقوقی در آن تاریخ صادر گردیده و ممکن است با تاریخ تاسیس و تاریخ آخرین بروز رسانی متفاوت باشد .

 • اطلاعات اعضای شخص حقوقی

  اعضای شخصیت حقوقی ثبت نام شونده باید دارای چه شرایطی باشند ؟

  علاوه بر اینکه کلیه اطلاعات بر اساس آخرین تغییرات شخصیت حقوقی می باشد همچنین کلیه اعضا باید در سامانه سجام راستی آزمایی گردیده باشند،

  فایل امضا اشخاص می تواند دارای چه فرمتهایی باشد

  فایل امضاباید به یکی از فرمتهای jpg,pdf باشد .