FAQ Template | CodyHouse

✔ سوالات متداول سامانه سجام

 • تعاریف

  منظور از راستی آزمایی در سامانه سجام چیست ؟

  بعد از تکمیل مراحل ثبت نام در سامانه سجام و پذیرفتن تعهدات استعلام اطلاعات هویتی ، اطلاعات کد های سهامداری و اطلاعات حساب بانکی شخص گرفته شده و در صورت تایید کد پیگیری برای شخص پیامک می شود ، در این مرحله شخص راستی آزمایی گردیده. و شروع از قسمت ثبت نام اولیه ثبت نام را آغاز می کنید.

  منظور از سجامی شدن در سامانه سجام چیست ؟

  بعد از دریافت کد پیگیری از سامانه سجام از زمانی که که شرکت سپرده گذاری اعلام می نماید شخص حقیقی با همراه داشتن مدارک هویتی و مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت احراز هویت گردیده و سجامی محسوب می گردد .

  سجامی شدن شخص حقوقی چگونه است ؟

  سجامی شدن شخص حقوقی بعد از سجامی شدن اعضای هیت مدیره ، صاحبان امضا و اشخاص مجاز به سفارش آن شخصیت حقوقی به صورت خودکار انجام می شود .

 • فعالسازی

  برای ثبت نام در سامانه سجام چه کاری باید انجام داد ؟

  با ورود به قسمت سجام سامانه دارا و شروع از قسمت ثبت نام اولیه ثبت نام را آغاز می کنید.

  برای ورود به مراحل ثبت نام چه باید کرد ؟

  در قسمت ثبت نام اولیه پس از ورود شماره موبایل و ایمیل و کد امنیتی با فشردن دکمه فعالسازی منتظر دریافت کد تایید بر روی تلفن همراه خود بوده و با دریافت کد در مرحله ورود کد تایید به مراحل ثبت نام ورود می کنید .

  در صورت دریافت نکردن کد تایید چه باید کرد ؟

  در مرحله ورود کد تایید پس از ورود کد امنیتی دکمه ارسال مجدد را فشرده و منتظر دریافت کد بر روی تلفن همراه خود بمانید .

  در صورت عدم دریافت کد تایید حتی پس از درخواست ارسال مجدد کد چه باید کرد ؟

  با بازگشت به مرحله ثبت نام اولیه در صفحه ثبت نام در ورود شماره تماس خود دقت بیشتری بفرمایید .

  برای سهامدارانی که فوت نموده اند چه اقدامی در سجام انجام دهیم ؟

  ثبت نام و تایید مشتریان سجام تنها مختص افراد در قید حیات می باشد و سهامدارانی که در قید حیات نمی باشند نیازی به ثبت نام در سجام ندارند.

 • سمت و شرایط نماینده

  منظور از نماینده در سامانه سجام چیست ؟

  برای ثبت نام یک شخص حقفیقی در صورتی که شخص دارای وکیل، قیم، وصی و یا ولی باشد ، می تواند ایشان را به عنوان نماینده در نظر گرفته و جهت احراز هویت در دفاتر پیشخوان دولت معرفی نمیاد که این امکان با مراجعه به مرحله سمت و شرایط نماینده و بارگزاری مدارک مورد نیاز نماینده و اطلاعات آن امکان پذیر می شود.

  بعد از دریافت کد تایید و ذخیره آن و ورود به مرحله بعد باید چه کاری انجام دهیم ؟

  بعد از ذخیره کد تایید وارد مرحله ای می شویم که نوع نماینده و سمت تعیین می شود . در صورتی که برای خود شخص ثبت نام صورت می پذیرد گزینه اصیل و در صورتی که نماینده قانونی شخص ثبت نام را انجام میدهد گزینه نماینده قانونی را انتخاب می کند.

  در صورتی که نماینده قانونی برای ثبت نام شخص حقیقی اقدام نموده باشد باید چه اقداماتی انجام دهد ؟

  بعد از ذخیره کد تایید در مرحله سمت و شرایط نماینده با انتخاب نماینده قانونی در فرم نمایش داده شده نوع مدرک اثبات کننده سمت را انتخاب و تاریخ انقضاء نمایندگی را درج و مدرک نمایندگی را بارگذاری نمایید .

  در صورتی که نماینده قانونی برای ثبت نام شخص حقیقی اقدام نموده باشد باید برای فعالسازی از شماره تماس خود استفاده کند یا شماره تماس موکل ؟

  در مرحله فعالسازی باید شماره موبایل موکل وارد شود و در هر مرحله ای که نیاز به دریافت کد تایید باشد این کد به موبایل موکل ارسال می گردد. .

  چه زمانی نوع نمایندگی انتخاب می شود ؟

  در ثبت نام اولیه بعد از انتخاب شخص حقیقی در صفحه نوع مشتری ، با انتخاب نماینده می توان نماینده را به عناوین وکیل، ولی، قیم و وصی انتخاب نمود.

  چگونه می توان نماینده خود را تغییر داد ؟

  بعد از انتخاب نوع نماینده و بارگزاری مدرک نمایندگی در صورت عدم تایید مدرک مورد نظر توسط بخش حقوقی شرکت سرمایه گذاری امکان تغییر مدرک و یا شخص نماینده وحود دارد و در صورت تایید مدرک این امکان وجود ندارد.

  نماینده شخص حقیق باید دارای چه شرایطی باشد ؟

  یک نماینده علاوه بر داشتن مدرک حقوقی مورد تایید شرکت سپرده گذاری مرکزی قبل از شروع ثبت نام برای شخص حقیقی مورد نظر خود باید در سامانه سجام راستی آزمایی شده باشد.

  نماینده شخص حقوقی چه کسی می تواند باشد ؟

  شخص حقوقی جهت ثبت نام نیازی به نماینده ندارد و تنها شخص حقیق ملزم به معرفی نماینده می باشد.

 • اطلاعات فردی

  جهت تکمیل اطلاعات آدرس سکونت چگونه اقدام کنیم ؟

  در مرحله بعد از اطلاعات ضروری در صفحه اطلاعات ارتباطی اطلاعات را به ترتیب کشور-استان-شهر- بخش- دهستان – آبادی انتخاب و الباقی اطلاعات را تکمیل بفرمایید .

  برای ثبت کد معاملاتی خود چگونه اقدام کنیم ؟

  در مرحله بعد از اطلاعات ارتباطی در صفحه کد های معاملاتی مشتری بعد از انتخاب نام بورس در فیلدهای مربوطه کد معاملاتی کد مربوطه را درج و با فشردن دکمه افزودن کد معاملاتی خود را به جدول اضافه می نمایید .

  آیا برای دریافت کد سهامداری نیاز به مراجعه به مراکز احراز هویت می باشد ؟

  خیر ، تنها با راستی آزمایی و دریافت کر پیگیری از طریق کارگزاری می توانید کد سهامداری دریافت نمایید .

 • اطلاعات مالی و بانکی

  جهت ثبت اطلاعات دارایی های بورسی از کجا و چگونه اقدام کنیم ؟

  در صفحه اطلاعات مالی بعد از صفحه کدهای معاملاتی مشتری با انتخاب میزان آشنایی و همچنین پیش بینی خود به تکمیال فیلدهای مربوطه با درج اعداد مورد نظر به صورت غیر حروفی اقدام می نمایید.

  برای ثبت اطلاعات بانکی مانند شماره حساب چه باید کرد ؟

  در صفحه حساب بانکی بعد از فشردن دکمه افزودن شماره حساب بعد از انتخاب نام بانک و تکمیل اطلاعات ذخیره را می فشارید ، توجه شود انتخاب حداقل یک شماره حساب پیش فرض الزامی می باشد .

  در اطلاعات بانکی چه شماره حسابی باید ثبت نمود ؟

  در اطلاعات بانکی تنها حسابهایی مورد تایید می باشد که به نام خود شخص ثبت نام شونده باشد

  آیا می توان حساب مشترک وارد نمود ؟

  حسابهای مشترک برای ثبت در سامانه سجام مورد تایید نمی باشند و حساب به شخص تنها متعلق می باشد .

  منظور از حساب پیش فرض چیست ؟

  در هنگام تعریف شماره حساب در سجام با زدن تیک پیش فرض آن شماره حساب شما نسبت به الباقی شماره حسابها دارای اولویت در هنگام پرداخته عایدات می باشد .

 • ویرایش اطلاعات قبلی

  در صورت نیاز به تغییر اطلاعاتی که ثبت کرده ایم باید چه کاری انجام دهیم؟

  با کلیک بر روی ویرایش اطلاعات قبلی با ورود شماره تماس ثبت کرده و شماره ملی خود می توانید وارد مراحل ثبت نام پیش برده شوید .

  در صورتی که در مرحله ای از ثبت نام از روند ثبت نام خارج و یا از ادامه آن دست برداریم چگونه می توانیم دوباره ثبت نام را ادامه دهیم ؟

  با کلیک بر روی ویرایش اطلاعات قبلی با ورود شماره تماس ثبت کرده و شماره ملی خود می توانید وارد مراحل ثبت نام پیش برده شوید و ثبت نام را ادامه دهید .

  در چه مرحله ای می توان از ویرایش اطلاعات استفاده نمود ؟

  بعد از پرداخت موفق در مراحل ثبت نام جهت ادامه ثبت نام و ویرایش اطلاعات می توان از قسمت ویرایش اطلاعات استفاده نمود .

  بعد از دریافت کد پیگیری چه اطلاعاتی را می توان ویرایش نمود ؟

  بعد از دریافت کد پیگیری تا زمان مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت امکان ویرایش اطلاعات بانکی ، سهامداری وجود نداشته و حتی پس از مراجعه به دفاتر پیشخوان امکان ویرایش اطلاعات هویتی وجود ندارد.

  بعد از ورود به ویرایش اطلاعات با پیغام استعلامات مواجه میشوم و قادر به ویرایش نیستم ، به چه معناست ؟

  استعلامات شما در حال اجرا هستند و تا دریافت جواب استعلامات به وسیله پیلمک باید منتظر بمانید و ویرایش امکان پذیر نیست .

 • مشاهده وضعیت

  چگونه می توانیم متوجه شویم در کدام مرحله از سجامی شدن قرار داریم ؟

  با مراجعه به قسمت مشاهده وضعیت و درج شماره موبایل و شماره ملی و دریافت کد پیگیری می توانید وضیعت خود را در مراحل ثبت نام مشاهده نمایید

 • لیست دفاتر پیشخوان

  چه زمانی مراجعه به دفاتر پیشخوان امکان پذیر است ؟

  بعد از دریافت کد پیگیری 10 رقمی در پیامک و بعد از انتشار اطلاعیه شرکت سپرده گذاری مرکزی در خصوص زمان مراجعه به دفاتر پیشخوان می توانید جهت احراز هویت به دفاتر پیشخوان لیست موجود مراجعه نمایید . .

  به چه دفاتر پیشخوانی در کشور می توان مراجعه نمود ؟

  با مراجعه به قسمت لیست دفاتر پیشخوان دولت می توانید آدرس کلیه دفاتر معتبر پیشخوان دولت را جهت مراجعه مشاهده نمایید .

  چگونه به دفاتر پیشخوان مراجعه کنیم ؟

  با همراه داشتن مدارک شناسایی ( کارت ملی و شناسنامه ) جهت احراز هویت به دفاتر پیشخوان مراجعه نمایید.

 • اطلاعات شخص حقوقی

  جهت تکمیل اطلاعات شخص حقوقی چگونه اقدام کنیم ؟

  در مراحل ثبت نام بعد از مرحله پرداخت موفق با توجه به اطلاعات روزنامه رسمی اطلاعات شخص حقوقی تکمیل می گردد .

  منظور از تاریخ ثبت در اطلاعات شخص حقوقی چیست؟

  در اطلاعات شخصیت حقوقی تاریخ ثبت تاریخی است که شماره ثبت حال حاضر شخص حقوقی در آن تاریخ صادر گردیده و ممکن است با تاریخ تاسیس و تاریخ آخرین بروز رسانی متفاوت باشد .

 • اطلاعات اعضای شخص حقوقی

  اعضای شخصیت حقوقی ثبت نام شونده باید دارای چه شرایطی باشند ؟

  علاوه بر اینکه کلیه اطلاعات بر اساس آخرین تغییرات شخصیت حقوقی می باشد همچنین کلیه اعضا باید در سامانه سجام راستی آزمایی گردیده باشند،

  فایل امضا اشخاص می تواند دارای چه فرمتهایی باشد

  فایل امضاباید به یکی از فرمتهای jpg,pdf باشد و دارای نام فارسی نباشد .

  نام فایل بارگزاری شده دارای چه محدودیتی می باشد ؟

  فایل بارگزاری شده نمی تواند دارای نام فارسی باشد. .