با استفاده از این برنامه شما می توانید به انواع خدمات ارایه شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی به سهامداران بازار سرمایه دسترسی داشته باشید.

در اولین گام شما می توانید در این نرم افزار وضعیت دارایی سهام خود را مشاهده بفرمایید. برای استفاده از این برنامه شما حتما باید قبلا در سامانه IPS این شرکت ثبت نام کرده و شماره موبایل خود را در آن ثبت نموده باشید.